Anja Schornagel-Kempers - Praktijk voor Acupunctuur, Shiatsu en Guasha

Nieuws

Acupunctuur versus supplementen bij fibromyalgie 27 juni 2020

Italiaanse wetenschappers hebben de effecten van acupunctuur vergeleken met die van een voedingssupplement met zeven voedingsstoffen bij fibromyalgiepatiënten. Beide behandelingen konden na drie maanden de pijnscore doen verminderen. Patiënten die met acupunctuur behandeld werden, ondervonden nog steeds minder pijn drie maanden na stopzetting van de behandeling, in de supplementgroep was dat niet het geval.

Acupunctuur had ook significante invloed op de Fibromyalgia Impact Score (FIQ-R) en de Fibromyalgia Severity Scale (FSS), het voedingssupplement niet. Acupunctuur heeft dus betere troeven dan het voedingssupplement volgens deze studie, die 60 vrouwelijke fibromyalgiepatiënten telde.

Werking acupunctuur bij de ziekte van Parkinson 3 februari 2020

Bij de ziekte van Parkinson degenereren zenuwcellen langzaam. Deze neurodegeneratie wordt veroorzaakt door de stapeling van het eiwit alfa-synucleine in de substantia nigra. De substantia nigra is een groep neuronen die een rol spelen bij het opstarten van een vloeiende beweging. Uit recent dieronderzoek blijkt dat acupunctuur deze pathologische stapeling van alfa-synucleine vertraagt, waardoor de neurologische schade wordt geremd.De symptomen van parkinson komen langzaam op en worden naarmate de ziekte vordert ernstiger. In de beginfase van de ziekte bestaan de voornaamste symptomen uit schudden, spasmen, traagheid in beweging en moeite met lopen. Daarnaast kunnen ook gedrags- en cognitieve problemen voorkomen. In latere stadia is er een verhoogde kans op dementie. Ruim een derde van de parkinsonpatiënten lijdt aan depressie.

De werking van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson komt op meerdere manieren tot stand. Acupunctuur remt niet alleen de stapeling van alfa-synucleine, maar zorgt ook voor een betere overleving van dopaminerge neuronen, zo blijkt uit eerder dierproefonderzoek. Bij parkinson ontstaat een tekort aan dopamine onder meer door de schade aan de substantia nigra.Uit klinisch onderzoek blijkt dat met acupunctuur de verschillende symptomen van parkinson kunnen worden behandeld. De behandeling kan positieve effecten hebben bij stijfheid van spieren, bewegingsmoeilijkheden, pijnen, alsook bij psychische klachten, zo meldt de Parkinson Vereniging Nederland.

Lavendelolie dempt pijn

Lavandula angustifolia etherische olie (LaEO) wordt op grote schaal voor verschillende aandoeningen gebruikt in de aromatherapie. De olie heeft pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen. De etherische olie bevat 65 verschillende stoffen, waarvan linalool en linalylacetaat de belangrijkste zijn.

Uit recent Braziliaans onderzoek blijkt dat de pijnstillende werking van lavendel tot stand komt via de beinvloeding van perifere en centrale opioide- en cannabinoide 2-receptoren. Opiaatreceptoren spelen een belangrijke rol in de perceptie van pijn. De opiaatreceptor gaat een binding aan met bijvoorbeeld medicijnen op basis van opioidepeptiden of opiaten. De lichaamseigen stoffen die binden met deze receptoren zijn dynorfines, enkefalines, endorfines, endomorfines en nociceptine. Ze komen vooral voor in de hersenen en worden ook aangetroffen in het ruggenmerg en het spijsverteringskanaal. In de hersenen worden de hoogste concentraties aangetroffen in het limbisch systeem, de thalamus en de gebieden die betrokken zijn bij het functioneren van organen. Lavendeloliegeur stimuleert het limbisch systeem in de aanmaak van lichaamseigen pijnstillende stoffen.Op basis van deze bevindingen van de huidige studie blijkt dat inademing van LaEO effectief is bij de behandeling van chronische pijn.

Acupunctuur en acupressuur kunnen pijn bij kanker verminderen 10 februari 2020

Pijnbestrijding bij mensen met kanker gebeurt vooral via opioiden, maar zijn acupunctuur en acupressuur niet betere, want lichaamsvriendelijker alternatieven? Wetenschappers zochten dat uit via een systematische review en meta-analyse. Ze concluderen dat deze methoden kunnen helpen en op zijn minst de noodzaak van risicovolle pijnmedicatie kunnen verminderen.

Zeven medische databases, drie Engelstalig en vier Chineestalig, werden vanaf het begin tot en met maart 2019 doorzocht op RCTs waarin de associatie was bestudeerd tussen acupunctuur en acupressuur (hierna te noemen: acupunctuur) met pijn. De primaire uitkomstmaat was de pijnintensiteit, zoals gemeten door een viertal erkende meetinstrumenten. In de systematische review werden 17 RCTis geincludeerd met 1111 patënten, vooral uitgevoerd in China (7) en de Verenigde Staten (6) en daarnaast elk een in Australië, Brazilië, Frankrijk en Zuid-Korea. De meta-analyse omvatte 14 RCT is met 920 patiënten. Eerdere systematische reviews/meta-analyses waren gebaseerd op niet-geblindeerde studies. De auteurs achten de meerwaarde van hun onderzoek er onder andere in gelegen dat ook twee RCTs van hoge kwaliteit uit 2018 konden worden meegenomen. In totaal beoordeelden zij zeven RCTs als van hoge kwaliteit, omdat daarin een vergelijking werd gemaakt tussen acupunctuur en een sham-behandeling. Dat laatste duidt op schijn-acupunctuur, waarbij naalden niet op acupunctuurpunten worden geplaatst of niet door de huid worden geprikt. Het kan als een placebo worden beschouwd.

Uit deze laatstgenoemde categorie onderzoeken bleek dat door acupunctuur een reductie van pijnintensiteit plaatsvond, in vergelijking met de placebobehandeling. Daarnaast kon uit een deel van deze beste RCTs worden afgeleid dat de pijn dusdanig minder werd dat de dosis opioiden kon worden verlaagd. De auteurs merken wel op dat door de heterogeniteit van de studies het bewijs aan de matige kant was. Maar wat wél aangetoond werd, kan niet worden gereduceerd tot slechts een placebo-effect. Er waren weinig ongewenste neveneffecten te melden.